Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Akustiksystem

Välj

Systemtyp Ljudabsorption Ytstruktur Format Brandegenskaper

Systemförslag

SYST0115

StoSilent Distance

Nedpendlat akustiksystem av glasgranulatskivor

SYST0114

StoSilent Distance A2

Nedpendlat akustiksystem av glasgranulatskivor

SYST0116

StoSilent Distance Flex

Nedpendlat, böjbart akustiksystem av glasgranulatskivor

SYST0117

StoSilent Direct

Klistrat akustiksystem av belagda akustikskivor

SYST0118

StoSilent Compact Sil

Silikatbaserat akustikputssystem med finstrukturerad putsbeläggning

SYST0119

StoSilent Compact Miral

Mineraliskt akustikputssystem med grov putsbeläggning

SYST0122

StoSilent Modular 100

Ljudabsorberande taksegel av återvunna PET-fibrer med aluminiumram

SYST0141

StoSilent Modular 200

Ljudabsorberande taksegel av glasgranulat med finstrukturerad färgbeläggning

Hänvisning

De diagram som visar akustiksystem från Sto illustrerar endast systemets utformning samt förklarar de enskilda systemkomponenterna. Diagrammen utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan för ett konkret objekt. För personlig rådgivning, kontakta våra säljare.